«¿Que diríamos se o estado mandase derrubar o Pórtico da Gloria? Pois eu digo que o noso idioma é unha obra de arte mil veces superior á obra do mestre Mateos. Creouna o xenio inviolable do noso pobo e labrouna o amor, a door e a ledicia de moitísimas xeracións. Unha língoa é máis que unha obra de arte; é a matriz inagotable de obras de arte.»

Alfonso Rodríguez Castelao: Sempre en Galiza

Vídeo: romanlandin: Unha parábola do negacionismo lingüístico.

Advertisement